Hjälp oss att bli bättre!

Lämna feedback

Dina åsikter är viktiga för oss, både positiva och när du är mindre nöjd. Nedan kan du fylla i dina synpunkter. Vi återkopplar så fort vi kan.

Vi behandlar alla klagomål snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 08-121 420 26 så hjälper vi dig vidare.