Taxi on road

Hållbara resor

Hållbarhet på Sverigetaxi

Sverigetaxi spelar en viktig roll i samhället. I samarbete med våra anslutna åkerier och förare ser vi till att människor kommer dit de ska på ett tryggt och effektivt sätt, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för många. Att minimera våra utsläpp, genom att skifta till fossilfria fordon, är ett av våra viktigaste åtaganden för att minimera vårt negativa fotavtryck. Vi har satt mål att minska våra utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-graders scenario.

Sverigetaxi är en del i koncernen Cabonline Group och vår hållbarhetsstrategi är gemensam för gruppen. Läs mer om vår strategi, hur vi ser på vår roll i samhället och våra hållbarhetsrapporter på Cabonlines hemsida.